ZIN

In deze korte documentaire geeft de stem des volks antwoord op de eeuwenoude vraag naar de zin van ons bestaan, filosofen komen aan het woord, en we maken kennis met mensen waarbij de zin om te leven geen vanzelfsprekendheid is.